Reguliaciniai reikalai

Reguliavimo reikalai atlieka labai svarbę ir strateginę funkciją farmacijos ir medicinos technologijų srityje. Reguliaciniai klausimai paliečia be išimties kiekvieną įmonės produktą, siekiant užtikrinanti visų taikomų vietinių įstatymų laikymąsi ir rinkodaros teisių suteikimą, bei kuriant patikimas gaires, susijusias su vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių ženklinimu ir sauga.