Reguliaciniai reikalai

Reguliavimo reikalai atlieka labai svarbę ir strateginę funkciją farmacijos ir medicinos technologijų srityje. Reguliaciniai klausimai paliečia be išimties kiekvieną įmonės produktą, siekiant užtikrinanti visų taikomų vietinių įstatymų laikymąsi ir rinkodaros teisių suteikimą, bei kuriant patikimas gaires, susijusias su vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių ženklinimu ir sauga.

Vaidmenys

Administracinė veikla

 • Reguliacinių reikalų asistentas (-ė)

Chemija, gamyba ir kontrolė

 • Reguliacinių reikalų specialistas (-ė) (CMC)

Klinikinių tyrimų paraiškos

 • Reguliacinių paraiškų specialistas

Rinkodaros teisės paraiškos

 • Reguliacinių reikalų specialistas (-ė)
 • Vaistų registracijos specialistas (-ė)
 • Medicinos prietaisų registracijos specialistas (-ė)
 • Rinkodaros leidimų pareigūnas (-ė)

Pakuočių ženklinimas

 • Ženklinimo specialistas (-ė)
 • Pakuočių dizaino specialistas (-ė)

Reguliacinė atitiktis

 • Reguliacinės atitikties pareigūnas (-ė)

Lyderystė

 • Reguliacinių reikalų vadybininkas (-ė)
 • Reguliacinių reikalų vadovas (-ė)

paslaugos

Apžvalga

Reguliavimo reikalų funkcija yra labai plati, nes yra susijusi su visais produkto vystymo etapais: nuo chemijos, gamybos ir kontrolės (CMC) informacijos pateikimo, klinikinių tyrimų paraiškų iki rinkodaros licencijos registracijos ir priežiūros, ženklinimo ir t.t. Tai yra intelektualiai stimuliuojanti, stabili ir labai vertinama profesija farmacijos ir medicinos prietaisų kompanijose.