Darbo sritys

Mūsų funkcinė patirtis apima visas pagrindines gyvybės mokslų sektoriaus darbo sritis, kurios yra sutinkamos farmacijos, biotechnologijų ir medicinos prietaisų kompanijų produktų vystymo ir komercializacijos veikloje.

Biomedicininė inžinerija

Biomedicinos inžinerija apima daugybę podisciplinių - nuo medicinos prietaisų projektavimo ir kūrimo iki medicininės įrangos tikrinimo, siekiant užtikrinti, kad ji tinkamai veiktų ir būtų saugi naudoti.

Farmakologinis budrumas

Farmakologinis budrumas yra pagrindinė visuomenės sveikatos apsaugos funkcija farmacijos ir biotechnologijų bendrovėse, kuri kontroliuoja vaistų saugumą ir imasi veiksmų, kad sumažintų riziką viso produkto gyvavimo ciklo metu, nuo ikiklinikinių tyrimų iki poregistracinio vaisto stebėjimo.

Klinikiniai tyrimai

Klinikiniai tyrimai yra neatskiriama klinikinių įrodymų rinkimo dalis, tačiau norint užtikrinti, kad bandymai būtų atliekami laikantis griežtų gairių, reikia kvalifikuotų klinikinių tyrimų specialistų. Dėl vis didėjančios mokslinių tyrimų veiklos ir sudėtingumo, klinikinių tyrimų specialistų paklausa viršija pasiūlą, ir tikėtina, kad ši tendencija išliks.

Kokybės užtikrinimas

Kokybės užtikrinimo funkcija padeda gyvybės mokslų organizacijoms pasiekti savo tikslus, įtraukiant sistemingą, drausmingą požiūrį į rizikos valdymo ir vidaus kontrolės procesų efektyvumo įvertinimą ir tobulinimą. Kokybės specialistai yra atsakingi už atitinkamų standartinių darbo procedūrų ir geros kokybės praktikos laikymąsi.

Medicinos reikalai

Pastaraisiais metais sveikatos priežiūros sektoriuje medicinos reikalai tapo neįkainojama strategine funkcija. Su didėjančiu reguliuotojų spaudimu ir perėjimu prie tikrųjų įrodymų, farmacijos įmonės nuolat plečia savo medicinos komandas, todėl nenuostabu, kad medicinos specialistų paklausa labai išaugo.

Reguliaciniai reikalai

Reguliavimo klausimai atlieka lemiamą vaidmenį itin reguliuojamoje aplinkoje, kurioje gyvybės mokslų įmonės vykdo savo veiklą. Ši funkcija yra susijusi su visais produkto kūrimo etapais ir yra pagrindas gauti rinkodaros (registracijos) licenciją. Taip pat užtikrina, kad bendrovės laikytųsi farmacijos ir medicinos prietaisų pramonės įstatymų ir teisės aktų.

Rinkodara

Rinkodaros funkcija yra padėti gyvybės mokslų kompanijoms realizuoti savo produktus, tiek pristatant vaistus į vietines rinkas, tiek indentifikuojant naujas mokslinių tyrimų galimybes. Tai komercinė veikla orientuota į sugebėjimą analizuoti konkrečios rinkos poreikius ir komunikacijos apie konkrečias terapijas ir produktus kurimą.

Rinkos prieiga

Rinkos prieiga tapo atskira organizacine funkcija, apimančia vaistų kainodarą ir kompensavimą, bei pacientų propagavimą. Tai procesas, užtikrinantis, kad pacientai galėtų gauti gydymą ir vaistus tinkama kaina.

Sveikatos ekonomika

Ekonomika daro vis didesnę įtaką sveikatos politikos sprendimams. Taigi sveikatos ekonomikos vaidmuo yra rinkti ir naudoti klinikinius ir ekonominius duomenis, kad apibrėžti vaisto vertę.