Rinkos Prieiga

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo politika tapo vienu didžiausių farmacijos pramonės iššukiu. ES valstybėms pereinant prie vis griežtesnių, verte ir įrodymais grįstų kompensavimo taisyklių, rinkos prieinamumas tampa vis sudėtingesnis ir komplikuotesnis procesas. Todėl nenuostabu, kad pacientų prieigos strategija tapo pagrindine visos verslo strategijos sudedamąja dalimi.

Apžvalga

Rinkos prieiga (angl. market access) tapo atskira organizacine funkcija, apimančia vaistų kainodarą ir kompensavimą, bei pacientų propagavimą. Tai procesas, užtikrinantis, kad pacientai galėtų gauti gydymą ir vaistus tinkama kaina.

Rinkos prieigos vadovai turi gebėti dirbti daugiafunkcinėje aplinkoje, kuri aprepia sveikatos ekonomiką, pacientų interesų atstovavimą, projektų valdymą, kainodarą, komunikaciją ir vyriausybinius ryšius. Todėl yra reikalingas asmuo sugebantis laviruoti šiame sudėtingame procese ir efektyviai komunikuoti tiek įmonės viduje, tiek išorėje, surenkant ir pateikiant patikimus įrodymus apie produktų klinikinį ir ekonominį efektyvumą.