Farmacijos pramonė

Personalo atranka ir karjeros konsultavimas farmacijos pramonės vaistų kūrimo ir komercializavimo srityse.

Darbo sritys

Mūsų personalo atrankos patirtis farmacijos pramonėje apima visas pagrindines vaistų vystymo ir komercializavimo veiklas.

Farmakologinis budrumas

Vaistų saugumo stebėsena, susijusi su nepageidaujamo poveikio ar bet kurios kitos su vaistu susijusios problemos nustatymu, įvertinimu, supratimu ir prevencija.

Klinikinės operacijos

Klinikinės operacijos - tai veikla, susijusi su klinikinių tyrimų planavimu, vykdymu ir kokybės kontrole nuo tyrimo pradžios iki pabaigos.

Kokybės užtikrinimas

Kokybės valdymo procesas, kuriuo nustatomi standartai, gairės ir procedūros, siekiant užkirsti kelią kokybės problemoms.

Komercinės operacijos

Rinkodara yra valdymo procesas, atsakingas už pelningą klientų poreikių nustatymą, numatymą ir patenkinimą.

Medicinos reikalai

Medicinos reikalų veikla yra orientuota į įrodymais pagrįstą mokslinę komunikaciją su sveikatos priežiūros specialistais.

Reguliaciniai reikalai

Reguliavimo reikalų komandos užtikrina, kad įmonė laikytųsi farmacijos ir medicinos prietaisų pramonei taikomų reglamentų ir įstatymų.

Rinkos prieiga

Procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad pacientai gautų veiksmingiausią gydymą ir išlaikytų prieigą už tinkamą kainą.

Sveikatos ekonomika

Sritis, naudojama analizuojant ir vertinant sveikatos priežiūros paslaugų išteklių naudojimo išlaidas ir poveikį.

paslaugos

Teikiame įdarbinimo sprendimus farmacijos įmonėms ir siūlome karjeros konsultacijas farmacijos pramonės profesionalams.