Medicinos technologijų pramonė

Darbo sritys

Mūsų patirtis medicinos technologijų personalo atrankoje apima visas pagrindines darbo sritis komercializavimo veiklose.

Biomedicininė inžinerija

Inžinerinių principų taikymas sprendžiant biologines ir medicinines problemas, siekiant pagerinti sveikatos priežiūrą.

Klinikinės operacijos

Klinikinės operacijos - tai veikla, susijusi su klinikinių tyrimų planavimu, vykdymu ir kokybės kontrole nuo tyrimo pradžios iki pabaigos.

Kokybės užtikrinimas

Kokybės valdymo procesas, kuriuo nustatomi standartai, gairės ir procedūros, siekiant užkirsti kelią kokybės problemoms.

Medicinos reikalai

Medicinos reikalų veikla yra orientuota į įrodymais pagrįstą mokslinę komunikaciją su sveikatos priežiūros specialistais.

Pardavimai

Vaistų ar medicinos prietaisų pardavimas medicinos specialistams, ligoninėms ar vaistinėms.

Reguliaciniai reikalai

Reguliavimo reikalų komandos užtikrina, kad įmonė laikytųsi farmacijos ir medicinos prietaisų pramonei taikomų reglamentų ir įstatymų.

Rinkodara

Rinkodara yra valdymo procesas, atsakingas už pelningą klientų poreikių nustatymą, numatymą ir patenkinimą.

Rinkos prieiga

Procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad pacientai gautų veiksmingiausią gydymą ir išlaikytų prieigą už tinkamą kainą.

Sveikatos ekonomika

Sritis, naudojama analizuojant ir vertinant sveikatos priežiūros paslaugų išteklių naudojimo išlaidas ir poveikį.

paslaugos